22 ارديبهشت 1395 مقالات

ژنراتور های CHP

1-مقدمه:

توليد همزمان برق و حرارت يكی از روش های صرفه جويي درمصرف انرژي است كه در آن برق و حرارت بطور همزمان توليد مي‌شوند. حرارت حاصل از توليد همزمان مي‌تواند بمنظور گرمايش ناحيه‌اي        (District heating) يا در صنايع فرآيندي مورد استفاده قرار گيرد.

این فرآيند مي‌تواند بر اساس استفاده از توربينهاي گاز، توربينهاي بخار يا ژنراتورهاي احتراقي بنا نهاده شود و منبع توليد انرژي اوليه نيز شامل دامنه وسيعي است كه مي‌تواند سوختهاي فسيلي، زيست توده، زمين گرمايي يا انرژي خورشيدي باشد.

گرمايش ناحيه‌اي شامل سيستمي است كه در آن حرارت بصورت متمركز توليد و به تعدادي مشتري فروخته ميشود. اين كار با استفاده از يك شبكة توزيع كه از آب داغ يا بخار بعنوان حامل انرژي حرارتي بهره مي‌برد، انجام مي‌پذيرد. شكل (1) شماي يك سيستم بازيافت و انتقال حرارت را نشان مي دهد.

22 ارديبهشت 1395 مقالات

بازیابی انرژی

افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیم، نگرانی های بسیاری را در سراسر جهان برانگیخته و سبب تجدید نظر در  رویکرد تصمیم سازان و تصمیم گیران در بسیاری از دولت ها گردیده است. یکی از آخرین اقدامات جهت جلوگیری از افزایش دمای کره ی زمین اجلاس جهانی پاریس است که طبق آن برای هریک از کشورها محدودیت هایی الزام آور در جهت کاهش انتشار این گاز ها قائل گردیده است. یکی از مهم ترین منابع انتشار کربن دی اکسید، بخش صنعت می باشد به گونه ای که مصرف انرژی در بخش صنعت در امریکا یک سوم کل انرژی مصرفی یا به عبارت دیگر   *10^15    BTU 32 است و کربن دی اکسید تولیدی 1680میلیون تن در سال است. متاسفانه بین 20 تا 50 درصد از این انرژی مصرف شده در فرآیندهای صنعتی به صورت حرارت تلف می گردد.  در این راستا کاهش تلفات حرارتی در جهت کاهش انتشار کربن دی اکسید و کاهش هزینه های تولید یکی از چالش های پیش روی صنعت است. یکی از اصلی ترین منابع اتلاف حرارت، گازهای خروجی از کوره می باشد. که بیش از 50 درصد از اتلاف گرمایی در صنایع از این منبع ناشی می شود به همین منظور صرفه جویی در این زمینه می تواند به صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی منجر گردد.

از آنجایی که انجام پروژه EFQM به همکاری همه جانبه مدیران هر سازمانی بستگی دارد، اولین و شاید بتوان گفت مهم ترین بخش انجام این پروژه متقاعد کردن مدیران ارشد سازمان می باشد. در صورتی که مدیران به صورت کامل توجیه نشده باشند، به پایان رسیدن پروژه غیرممکن خواهد بود. در زیر گام بندی های لازم برای انجام یک پروژه EFQM آورده شده است.

تعالی سازمان فرصتی است براي انجام فرآیند عارضه یابی (دغدغه یابی و مساله یابیو این فرآیند پایان کار نیست بلکه آغازي است براي پیمودن مسیر تعالی. واحدهایی که با تعریف و اجراي پروژه هاي بهبود سعی در حفظ و تقویت نقاط قوت و اصلاح زمینه هاي قابل بهبود خود را دارند، واحدهاي متعهد به پیمودن مسیر تعالی می باشند.

 

 

مقدمه

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدفگذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی ها شناسایی و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می شود. نقطه شروع هر تغییر و بهبودی، درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیدا کردن مشکلات آن است. تغييرات به وجود آمده در اقتصادجهاني و تلاش هاي انجام شده توسط سازمان جهاني (WTO) در راستاي جهاني كردن اقتصاد و افزايش رقابت ،كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه را به اين باور رسانده است كه براي حضور و بقا در بازارهاي منطقه اي ، جهاني و حتي داخلي بايد توان و قابليت رقابت پذيري صنايع و سازمان و سازمان هاي خود را افزايش دهند.

در طی سالیان گذشته چند مدل مختلف برای سرآمدی و تعالی سازمان در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است که از مهمترین آن ها می توان به الگوی "مالکوم بالدریج" در آمریکا و مدل "EFQM" در اروپا اشاره کرد. این مدل ها برای برنامه‌ریزی، حرکت به سمت سرآمدی و ارزیابی سرآمدی، در بیشتر شرکت ها و سازمان های دنیا مورد پذیرش به کمک مديران مي آيند تا آنها را در شناخت دقيق تر سازمان خود ياري کنند. امروزه مدل هاي تعالي سازماني ، كاربرد وسيعي پيدا كرده اند. رهبران سازمان ها در اغلب كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان ، اين مدل را براي غلبه بر چالش هاي مديريتي خود به كار مي گيرند.

1- چکیده

تولید صنعتی آلومینیوم اولیه[1] به وسیله فرایند هال-هرولت[2] انجام می شود. هال و هرولت به صورت جداگانه در سال 1886 فرایند الکترولیزی را توسعه دادند که در آن اکسید آلومینیوم (Al2O3) در یک الکترولیت حاوی عمدتا کریولیت[3] (Na3AlF6) و آلومینیوم فلورید[4] (AlF6) حل می شود. در سلول های الکترولیز مدرن آلومینیوم، چندین آند prebaked کربنی درون کریولیت غوطه ور می شوند و یون های اکسید از آلومینای حل شده خارج شده و به سمت آند می روند. اکسیدها به سرعت با آند کربنی واکنش داده و در نهایت آن را با تولید گاز کربن دی اکسید (CO2) مصرف می کند. در زیر الکترولیت، استخری از آلومینیوم مذاب بر روی کاتد سلول وجود دارد. آلومینیوم تازه از آنیون های حاوی آلومینیوم در فصل مشترک آلومینیوم-الکترولیت تولید می شود.

چکیده

صنعت فولاد يکي از صنايعي است که نقش مهمي در رشد و توسعه کشورهاي پيشرفته صنعتي ايفا کرده است و همواره مصرف سرانه فولاد به عنوان يکي از شاخص‌هاي رشد و توسعه کشورها مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در ايران اين صنعت به دليل ايجاد اشتغال، صرفه جوي، درآمد ارزي و ايجاد تحرک در صنايع پايين دستي از اهميت بيشتري برخوردار است. باگسترش صنایع فولادسازی ایران، صنعت و اقتصاد این کشور ارتباط تنگاتنگی با این صنایع پیدا کرده است. در این نوشتار برآن شدیم تا تاریخچه ای از سیر تحولات فولادسازی در ایران را به قلم تحریر در در آوریم تا با تحولات گذشته در صنعت فولادسازی آشنایی بیشتری ایجاد شود.

ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست/ جرم‌انگاری تخریب محیط زیست/ تقویت دیپلماسی محیط زیست/ تهیه اطلس زیست‌بوم کشور/ مقابله با تهدیدات زیست محیطی‌
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، در نامه‌ای به روسای قوا، سیاست های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند.

چكيده

پيچيدگي روابط بين منطقه اي و بخشهاي اقتصادي وشكل گيري وابستگيهايي بين نظامهاي شهري و منطقه اي و نظامهاي اقتصادي ، اجتماعي و ... تحقق توسعه پايدار شهري را با چالشهايي مواجه ساخته است. تحقق توسعه پايدار شهري مستلزم دگرگوني نظامهاي سنتي مديريت منابع وايجاد تعامل سازنده در بين جوامع شهري و منطقه اي و فراملي است. امروزه اين اصل پذيرفته اي است كه با وجود نابرابري منطقه اي (فضايي) نمي توان به توسعه پايدار شهري اميدوار بود. وجود انواع نابرابريها در هرجامعه از جمله؛ نابرابري بين شهر و روستا ، نابرابري بين شهرهاي بزرگ وكوچك ، نابرابري جغرافيايي درون شهرهاي بزرگ ، نابرابري بين مناطق محروم ومناطق برخوردار موجب م يشود تا از فضا استفاه بهينه به عمل نيايد و موجبات تراكم جغرافيايي فقر و تشديد محروميت برخي از مناطق فراهم شود.

سرعت رشد شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است. در ايران نيز شهرنشيني با روندي سريع و شتابان همراه بوده و اين رشد شتابان، مسائل و معضلات بسياري براي شهرهاي ايران به دنبال داشته است. در اين ميان، حاشيه نشيني به عنوان آيينه تمام نماي مسائل شهري، جايگاه و اهميت خاصي در تحقيقات اجتماعي دارد.

حاشيه نشيني به عنوان چالشي فراروي توسعه پايدار شهري است و در اين ارتباط علل، مكانيسم و پيامدهای حاشیه نشيني در کمک به حل مشکلات موثر است.حاشيه نشينان معمولا از شهر ومحله زندگي خود رضايت بالايي ندارند و از احساس تعلق شهروندي پاييني برخوردار هستند. بهبود زيرساختهاي فيزيكي شهر يا محله ازمهمترين اولويت آنان براي بهبود وضعيتشان محسوب مي گردد که گردشگری می تواند به عنوان ابزاری برای توجه بیشتر به این مناطق و عامل درآمدزایی برای این مناطق محسوب شود.

بر اساس قوانين، اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 88 قانون برنامه چهارم مسئوليت نمونه برداري و گزارش دهي پارامترهاي محيط زيستي واحدهاي صنعتي به بخش خصوصي تحت عنوان آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست واگذار شده است. آزمايشگاه معتمد آزمايشگاهي است که در بخش خصوصي يا دولتي فعال بوده و توانايي آن جهت سنجش يک يا چند پارامتر محيط زيستي بر اساس ضوابط و مقررات جاري مورد تاييد سازمان قرار گرفته است.

طبق قانون خوداظهاري اداره کل محيط زيست هر استان از واحدهاي صنعتي درخواست گزارش خوداظهاري مي کند. اگر اداره کل پارامترهاي مورد نظر براي سنجش را اعلام کند، واحد بايد نتايج اندازه گيري همان پارامترها را ارائه کند در غير اين صورت بايد نتايج اندازه گيري پارامترها طبق جداول دستورالعمل خوداظهاري در پايش محيط زيست ارائه شود.

واحد صنعتي از يکي از آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست درخواست مي کند تا نسبت به پايش خروجي هاي خود اقدام نمايد. آزمايشگاه معتمد موظف است حداقل 10 روز قبل از انجام پايش در واحد صنعتي، تاريخ نمونه برداري و پارامترهاي مورد سنجش را به اداره کل محيط زيست استان و دفتر پايش سازمان حفاظت محيط زيست اعلام نمايد. لازم به ذکر است زمان نمونه برداري از طرف آزمايشگاه معتمد به صنعت اعلام نمي گردد و در صورت اعلام اين کار غير قانوني مي باشد.

آزمايشگاه معتمد پس ازنمونه برداري درزمان مقررموظف است گزارش پايش واحد راحداکثر بعد از 20 روز به اداره کل استان محل استقرار واحد صنعتي ارسال نمايد . همچنين واحد صنعتي بايستي راسا نسبت به ارسال نتايج به اداره کل اقدام نمايد. ادارات کل گزارشات پايش را دريافت،کنترل وجهت انجام اقدامات قانوني دراختيار مراجع ذيربط قرار ميدهند.

مراحل اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد

ارائه درخواست آزمایشگاه معتمد به اداره کل محیط زیست و پر کردن فرم های مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز

ثبت درخواست آزمایشگاه معتمد در دبیرخانه

تکمیل فرم توسط متقاضی

ارسال فرم ها به اداره کل محیط زیست

بازدید کارشناسان از محل آزمایشگاه و ارزیابی در صورت تایید ارائه سایر مدارک از متقاضی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان

ارائه نمونه های آزمایشگاهی جهت ثبت از طرف اداره کل یا سازمان حفاظت محیط زیست متقاضی

ارسال مدارک به دفتر پایش فراگیر سازمان

ارائه مدارک در کمیته آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

در صورت تکمیل مدارک تایید و صدور گواهینامه از طریق سازمان

ارسال گواهینامه به اداره کل حفاظت محیط زیست و ارائه آن از طریق اداره کل به آزمایشگاه مربوطه

چکيده

برخورداری مناطق روستایی از دانش بومی که حاصل از روابط میان جامعه روستایی و منابع طبیعی می باشد سبب به وجود آمدن فرهنگ و ارزش ها ی اجتماعی در میان روستاییان می باشد. دانش بومی در ارتباط با مناطق خشک در اثر ارتباط مداوم انسان با بیابان شکل گرفته است. توجه به این میراث کهن در برنامه ریزی ها و بهره بردای ها بایستی لازمه فعالیت قرار گیرد. این موضوع سبب ایجاد همبستگی میان روستاییان می شود و در عین بهره بری از سرمایه های الهی سبب حفظ این میراث برای آیندگان می شود. مردمان بیابان نشین با تمام وجود در مراحل مختلف زندگی ارزش دانش بومی را احساس می کنند. در هر یک از روستاهایی که  تاکنون این سرمایه به خوبی حفظ شده است، شاهد پایداری بیشتر آن مناطق هستیم. در برنامه ریزی ها به این نکته که برنامه ریزی سودمند زمانی به نتیجه می رسد که همگام با مشارکت مردمی و هم سو با طبیعت و با توجه به دانش بومی در کنار دانش نوین باشد، بایستی توجه گردد.

نتایج:

آنالیز فیزیکی زباله های شهر به تفکیک از طریق عملیات میدانه ای و همچنین اطلاعات موجود درشهرداری به صورت زیر مشاهده شد:

 

جدول 5- آنالیز فیزیکی پسماند شهر ماهدشت

Component

اجزای تشکیل دهنده

Content in Mahdasht(wt. %)

درصد اجزای تشکیل دهنده

Amount(ton/year)

مقدار(تن بر سال)

Component

اجزای تشکیل دهنده

Content in Mahdasht(wt. %)

درصد اجزای تشکیل دهنده

Amount(ton/year)

مقدار(تن بر سال)

مواد آلی

74.1

6215

مقوا

3.8

320

پلاستیک سخت

1.1

92

فلزات آهنی

0.5

42

پلاستیک نرم

6.3

530

آلومینیوم

0.0

0

پلی اتیلن ترفتالات

0.2

17

شیشه

0.5

42

پلی استایرن

0.5

42

ضایعات­باغی

0.7

59

پلی پروپیلن

1.8

152

سایر

7.5

630

کاغذ

3.0

252

 

 

 

بر اساس شکل فوق ٧۴.1% از زباله ها را پسماند تر و ۲۵.9% از آن را پسماند خشک تشکیل می دهد (درصد نسبی هر یک از پسماندهای خشک نیز به تفکیک در شکل قابل مشاهده است).

سرانه تولید زباله روزانه به طور میانگین چیزی در حدود ۵٠٠ گرم در روز می باشد.

اعداد حاصل از دو سناریوی تعریف شده (در سناریوی اول کل پسماند تولیدی دفن می گردد و در سناریوی دوم ۲٠% تبدیل به کمپوست و ٤% آن بازیافت می شود) به نرم افزار IWMوارد شده و پس از انجام محاسبات در نرم افزار نتایج هر یک از سناریوها به طور خلاصه و مجزا به نمایش گذاشته شده است تا ما بتوانیم با مقایسه نتایج حاصل بهینه ترین گزینه را انتخاب نماییم.

چکیده

شناخت تمدّنها بستگى به شناخت گونه نگاه و نگرش آنها به مجموعه طبیعت دارد و تفسیر آنها از پیوند انسان با طبیعت تمدّن مادى که اکنون تمدّن غرب مظهر و نماد آن است نگرشى به طبیعت دارد و تمدّن ماوراى مادى و معنوى که تمدّن اسلامى در گذشته نماد و مظهر آن بود نگرشى به طبیعت دارد. بر اساس مطالعات کتابخانه­ای و بررسی اسناد و متون غربی و اسلامی نتیجه گیری شد که در تمدّن غرب انسان مطلق و از آسمان جدا است. در این تمدّن زمین و منابع نهفته در آن محور است. تمدّن مادى غرب تلاش مى ورزد بر طبیعت چیره شود و با قدرت تمام آن را در اختیار بگیرد و تا مى تواند از آن استفاده کند. برابر این دیدگاه بریده از آسمان مکتب­هایى بنیاد نهاده شد که از جمله آنها مکتب اصالت تمدّن و سود را می­توان نام برد. امّا در تمدّن اسلامى نگاه و نگرش به طبیعت و پیوند انسان با طبیعت به گونه دیگر است و انسان در جهان بینى الهى و اسلامى جانشین خدا در زمین است. باید همان گونه که خدا مهرورزانه زمین را مى پروراند و از آفتها مصون مى دارد و باران رحمتش را بر آن مى باراند و طبیعت را دوست مى دارد انسان نیز چنان باشد و مهرورزانه از آن پاس دارد و استفاده اش به گونه اى نباشد که آسیبى به آن برسد.

مقدمه:

انرژی یکی از مهترین ارکان پیشرفت جامعه بشری است. و کشف آتش به عنوان نقطه ی عطف و شروع تمدن بشری عنوان شده است. در طول سالیان بسیار، انرژی جزیی جدانشدنی در زندگی انسان بود تا اختراع موتور بخار و شروع انقلاب صنعتی،انرژی و توانایی تصرف و کنترل آن به عاملی اساسی در پیشرفت جوامع بشری تبدیل شد به گونه ای که زغال سنگ در قرن 19 و نفت گاز در قرن بیستم نقشی اساسی در تامین انرژی ایفا کرده است. سوال اساسی اینجاست که در قرن بیست و یکم کدام گونه از انرژی نقشی اساسی در تامین نیاز بشر را ایفا خواهد کرد.  

استفاده بی رویه از زغال سنگ، نفت و گاز در دوقرن اخیر سبب افزایش چشمگیر میزان دی اکسید موجود در جو و به طبع آن افزایش میانگین دمای جهانی،آب شدن یخ های قطبی،افزایش سطح آب اقیانوس ها،و افزایش طوفان ها گردیده است.

تمام موارد بالا و همچنین روبه اتمام بودن سوخت های فسیلی سبب شده تا بشر به دنبال منابعی جایگزین برای آن ها باشد.

بی پایان بودن ،عدم آلودگی محیط زیست و اشتغال زایی از مزیت های انرژی های تجدید پذیر نسبت به سوخت های فسیلی می باشد.

 مسائل زیست‌محیطی، بخصوص "تغییرات آب و هوایی"، به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چند دهه اخیر، مسأله‌ای جهانی شده است. انتشار CO2مهمترین عامل در افزایش گازهای گلخانه‌ای می‌باشد. سرانه انتشار CO2 در ایران از سال 1346 تا 1386، یازده برابر شده است و از CO2سرانه در فرانسه، ترکیه، عربستان و بسیاری از کشورها بالاتر است.

از اثرات مدیریت پسماندهای عادی تولیدی در شهرها و روستاها می توان بر تاثیر آن در آلودگی های آب )سطحی و زیر زمینی) خاک و هوا اشاره نمود، با عنایت به عضویت ایران در کنوانسیون توکیو و پذیرش تعهدات آن توسط دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران متعهداست ضمن ارائه گزارش از وضعیت و نرخ انتشار گازهای گلخانه ای در کشور نسبت به کاهش تولید و انتشار این گازها اقدام نماید.

در سيستم مديريت مواد زايد جامد، با توجه به ميزان توليد و تركيب پسماند، گزينه هاي مختلفي براي مديريت آن وجود دارد كه علاوه بر هزينه هاي اقتصادي، بار محيط زيستي مختلفي در بر دارند. از نقطه نظر محيط زيستي، نتايج اين مطالعه نشان داد كه كمپوست كردن به عنوان يكي از گزينه هاي مديريتي و نيز ایجاد كارخانه بازيافت نقش مهمي در كاهش بار آلاينده ها و نيز مصرف انرژي ناشي از سامانه مديريت پسماند دارد.

 چکیده

در سيستم مديريت مواد­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ زايد­­­­­­­­­­­جامد، با توجه به ميزان توليد و تر­كيب پسماند، گزينه­هاي مختلفي براي مديريت آن وجود دارد كه علاوه بر هزينه­هاي اقتصادي، بار محيط­زيستي مختلفي دربردارند. در این مقاله به بررسی تولید و انتشار گازهای گلخانه­ای، مه دود فتوشیمیایی و خروجی های سمی در گزینه­های مدیریتی مختلف پسماند شهری در شهر ماهدشت استان البرز به روش ارزیابی چرخه حیات(LCA) با کاربرد نرم­افزار IWM پرداخته شده است. به اين منظور، ٢ سناريو شامل (١) انتقال کامل و مستقيم پسماند به محل دفن و (٢) انتقال ٧٦% پسماند به محل دفن(٢٠% کمپوست و ٤% بازیافت) در نظر ­گرفته شد. داده­هاي مورد نيازسياهه­نويسي چرخه حيات با بررسي منابع و طرح­هاي پژوهشي پايان­يافته، تهيه پرسش­نامه و تكميل آن به وسيله پرسنل و نيز كار صحرايي جمع­آوري شد. سپس، نتايج به دست آمده از سياهه نويسي به ۵ طبقه اثر شامل مصرف انرژي، گازهاي گلخانه اي، گازهاي اسيدي، مه دود فتوشيميايي و خروجي هايسمي تخصيص داده شد .از نقطه نظر محيط­زيستي، نتايج اين مطالعه نشان داد كه كمپوست كردن به عنوان يكي ازگزينه­هاي مديريتي و نيز عملیات بازیافت، نقش مهمي در كاهش بار آلاينده ها و نيز مصرف انرژي ناشي از سامانه مديريت پسماند دارد. با توجه به اینکه میزان گازهای گلخانه ای در سناریوی دوم(تلفیقی از بازیافت، تهیه کود کمپوست و دفن) با تولید حدود ٦٨٠١  تن در مقایسه با سناریوی اول(فقط دفن) با تولید حدود٩٢١٨ تن مقدار قابل توجهی کاهش را نشان می دهد، این­طور نتیجه­گیری می­شود که در صورتی که از روش تلفیقی( سناریوی دوم) استفاده شود، می­تواند منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  به میزان ٢٦% شود.

09 شهریور 1394 مقالات

نفت، تمام!

انرژی، و زندگی: دو لازم و ملزوم‌اند. اگر زندگی بخواهد تداوم داشته باشد، انرژی لازم دارد. نمی‌توان بدون انرژی زندگی کرد و اصلاً تصور حیات بدون انرژی غیرممکن است. اما آیا باید برای تأمین انرژی در آینده نگران بود؟

همه خوب می‌دانیم که بیش از 90درصد انرژی مورد استفاده در زندگی امروزه از سوخت‌های فسیلی حاصل می‌شود. با نگاهی به میزان ذخایر نفت خام و روند تولید آن (شکل 1)، دیده می‌شود که سوخت فسیلی که ماده اولیه آن نفت است در حال اتمام است! موضوعی که آینده بشر را گنگ کرده است.

مقدمه: انتخاب محل دفن پسماند ها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد و با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی لندفیل ها، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرایند علمی صورت گیرد. رشد روز افزون جمعیت شهری ایران به همراه ایجاد مراکز جمعیتی جدید، فقدان سیاستگذاری و ارزیابی عملکردها و فعالیت های گوناگون شهری بر اساس برنامه جامع و کلان ملی )آمایش سرزمین( و تداوم تخلیه انواع زایدات و فاضلاب ها به محیط زیست از جمله عوامل بحران زایی است که محیط زیست طبیعی و کیفیت بهداشت و سلامتی انسان ها به ویژه شهر نشینان را در معرض خطرات و زیان های گوناگونی قرار داده است.

مواد و روش­ها: برای انتخاب مکان و محل دفن با توجه به مدل ارایه شده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) به عنوان ابزار قدرتمندی در بالا بردن دقت و سرعت استفاده گردید. محل مناسب دفن زباله برای شهر با رعایت کلیه پارامترها و اجرای مدلی که معرفی شده بود تعیین گردید. برای این منظور از اطلاعات متعددی از قبیل:  مناطق حفاظت شده، زمین شناسی، توپوگرافی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، نفوذپذیری، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، راه ها، مناطق مسکونی و ... استفاده شده است.

یافته ها: در این مطالعه نیز با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی اقدام به مکانیابی محل دفن گردید و در نهایت 4 منطقه به عنوان محل های نهایی انتخاب و اولویت دهی شدند.

نتیجه­ گیری:بنابراین برای دفن پسماندهای 25 سال آینده شهر ساوه زمینی به مسا حت تقریبی 2/22 هکتار با عمق حدود 8 متر مورد نیاز است.

واژه های کلیدی:  مکانیابی، GIS ، طراحی شهری، ساوه

1- مقدمه

نفت خام ماده ای بامولکول های سنگین وزنجیره ی هیدروکربنی بالاست که باانجام فرایندهای تصفیه ای می توان آن رابه فراورده های باارزش تری تبدیل کردوهرچه بتوان مولکول های نفت خام رابه مولکول های سبک تری تبدیل کرد ارزش اقتصادی آن بالاترخواهد رفت وبرای این کارباید ازمجموعه فرایند های بیشتری استفاده کرد.

چکیده :

هر ساله در جهان حدود 500 میلیون تن شیرابه از مواد زائد و جامد تولید می شود . چین بیشترین میزان تولیدی شیرابه به مقدار 150 میلیون تن را در جهان داراست و این کشور نزدیک به 30 %  از حجم زباله های کل جهان را شامل می شود . به منظور مدیریت پسماندهای زائد جامد شهری در هر منطقه بیش از هر چیز نیاز به آمار و اطلاعات موثقی است که با استفاده از آنها بتوان با برنامه ریزی مناسب ، ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماند را طراحی نمود . بررسی ها حاکی از آن است که پسماندهای شهری ایران دارای مقادیر زیادی از مواد آلی است و در نتیجه موج تولید حجم زیادی از شیرابه می شوند . در كشور ما تنها 8 درصد پسماندهاي شهري بازيافت ،كمپوست و استفاده مجدد مي شوند در حاليكه 92 درصد مواد زائد دفن مي شوند كه از اين روش مديريتي مواد زائد جامد ، حدود 25 درصد دفن اصولي و تقريبا بهداشتي است و مابقي بشكل غيربهداشتي دفن و تلنبار مي باشند . بنابراين لزوم بهينه سازي برخي از مراكز دفن غير بهداشتي كشور و رساندن سطح فعلي آن به سطح قابل قبول بين المللي از يك سو و جامع پوشي به اهداف حفظ سلامت عموم و محيط زيست از سوي ديگر از طريق كنترل شيرابه و گازهاي محل دفن ايجاد مي گردد .

برچسب‌ها

همانطور که در بخش گرد و غبار کوره قوس الکتریک گفته شد روشهای بازیابی عناصر ارزشمند از EAFD به دو دسته هیدرو و پیرومتالورژیکی تقسیم بندی می­شوند. در این قسمت تعدادی از فرآیندهای هیدرومتالورژیکی را بررسی می­کنیم.

EAFD در محیط های مختلفی مورد لیچینگ قرار گرفته است. Caravaca و همکارانش پی بردند که لیچینگ اسیدی تحت فشار اتمسفر و دمای اتاق بطور کامل آهن و روی را حل می­کند اما سدیم هیدروکسید و نمکهای آمونیوم (محیطهای بازی لیچینگ) واکنشگرهایی هستند که بطور انتخابگر روی را حل می­کنند. Dreisinger نشان داد که در مقیاس­های صنعتی سدیم هیدروکسید موثرترین واکنشگر جهت انحلال انتخابی روی است. Barrera اثبات کرد که لیچینگ اسیدی تحت التراسونیک در HCl و H2SO4 باعث افزایش لیچینگ انتخابی روی می­شود.

همانطور که در بخش گرد و غبار کوره قوس الکتریک گفته شد روشهای بازیابی عناصر ارزشمند از EAFD به دو دسته هیدرو و پیرومتالورژیکی تقسیم بندی می­شوند. در این قسمت تعدادی از فرآیندهای پیرومتالورژیکی را بررسی می­کنیم.

1- روش Waelz

متداول­ترین فرآیندی است که در عمل جهت بازیابی EAFD انجام می­شود و تکنیکی است که از دهه 1900 جهت غنی­سازی سنگ معدنی اکسید روی مورد استفاده قرار می­گیرد. چندین کوره عملیاتی در سراسر جهان وجود دارد که EAFD را با مواد کربن­دار (مثل ذغال سنگ نرمه و کک) و سرباره­سازها (مثل آهک و سیلیکا) مخلوط کرده و فرآیند بازیابی را انجام می­دهند. EAFD در کوره به دو صورت تبدیل می­شود؛ یکی بصورت مخلوطی از اکسیدهای روی- سرب (که مقدار روی 55-60% و آهن 2.5-7.5% است) که محصول نهایی بصورت آهن احیا شده جامد است و دیگری بصورت گرد و غبار فرآیند است که به  آن گرد و غبار ثانویه (Secondary Dust - SD) گویند. کنسانتره هالیدها و دیگر ناخالصی­های موجود در اکسید روی خام باعث می­شوند که محصول تولیدی تنها به عنوان ماده اولیه برای تولید روی مورد استفاده قرار گیرد. پس هالوژنها و دیگر ناخالصی­ها باید بوسیله شستوشو یا کلسینه کردن بطور موثری حذف شوند.

1 معرفی

 1-1 تاریخچه

در سال ۱۸۰۲ پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب به قطب های باتری بزرگی وصل شود (تماس داده شود) و سپس کمی از هم جدا شوند شعله روشنی بین دو تکه زغال دیده می شود، و انتهای آنها که از شدت گرما سفید شده است نور خیره کننده ای گسیل می دارد. هفت سال بعد قوس الکتریکی توسط دیوی (H.Davy) فیزیکدان انگلیسی مشاهده شد و پیشنهاد کرد که این پدیده به احترام ولتا قوس ولتا نامیده شود.

یک روش ساده برای ایجاد قوس الکتریکی این است که دو تکه کربن روی گیره قابل تنظیم سوار نمود (بهتر است که به جای زغال چوب معمولی میله خاصی که از کربن قوس ساخته می شود و با فشار دادن مخلوط گرافیت ، کربن سیاه و مواد چسبنده به وجود می آیند، استفاده شود.) و سپس جریان بین آن دو برقرار نمود. چشمه جریان می تواند برق شهر هم باشد برای اجتناب از اینکه در لحظه تماس تکه های کربن مدار کوتاه ایجاد شود باید رئوستایی به طور متوالی به قوس وصل شود. معمولا برق شهر با جریان متناوب تغذیه می شود. ولی در صورتی که جریان مستقیم از آن عبور کند قوس پایدارتر است به طوری که یکی از الکترودها همیشه مثبت آند (و دیگری همواره منفی کاتد) است.

چكيده

امروزه در كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران به طور عميقي بر مفاهيم و اصول آبخيزداري با نگرش پايداري اقتصادي- اجتماعي تأكيد مي شود.  کارشناسان برآنند تا با بررسي چالش هاي مهم آبخيزداري يك برنامه ملي و كلان در مديريت آبخيزها ارائه نمايند. آبخيزداري به عنوان نوعي مديريت علمي، ضمن توجه به مسايل اقتصادي  اجتماعي، حفظ منابع آب و خاك در حوزه هاي آبخيزداري، از علوم و تجربيات مختلف بهره گيري مي كند، بدون آن كه نقش مردم از نظر دور بماند. در اين جا برنامه هاي حفاظت خاك و آبخيزداري همسو با توسعه پايدار و با اعمال مديريت مسئولانه بر منابع، علاوه بر نيازهاي امروز به منافع آينده نيز توجه دارد كه در اين راستا استفاده از دانش واطلاعات فراهم آمده از طريق پژوهش هاي علمي و تلفيق آنها با علوم طبيعي، آموزش، فرهنگ، ارتباطات و علوم اجتماعي ازاهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است.

پراکندگی و چندگونگی نهادها و دستگاههای برنامه ریز و تصمیم گیرنده و نبود گونه ای ساز و کار اجتماعی فعال بر ای انتقال داده های مدیریتی به پیکرۀ جامعه بهره بردار و برعکس، دشواری بزرگی است که واپسروی حوزه های آبخیز و مهاجرت پردامنه باشندگان روستایی به ویژه نسل های جوان تر، از پیامدهای ناگوار آن بوده است . از این رو یافتن ساز و کاری که به طور همزمان رویکرد بازسازی نهاد قدرت و رویکرد سازماندهی جوامع بهره بردار از آبخیزها را برپایه ویژگی های امروزی در پی داشته باشد، ضروری می باشد. روش تحقیق بکار رفته در این مطالعه روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اسناد و مدارک کتابخانه ای می باشد. 

چکیده :

خاك یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است که حدود 95 درصد غذاي انسان از آن حاصل می شود . بدون داشتن خاك سالم حیات و زندگی روي زمین امکان پذیر نخواهد بود ، بنابراین برنامه ریزي براي داشتن خاکی سالم لازمه بقاي انسان است . خاك ها با داشتن قدرت خود پالایی به عنوان پالاینده طبیعت محسوب می شوند . علاوه بر اینکه تأمین کننده مواد غذایی هستند ، خاصیت تصفیه کنندگی نیز دارند و این خاصیت خاك در اثر خواص فیزیکی ، شیمیایی و زیستی آنها حاصل میگردد . با این وجود یکی از انواع مهم آلودگی هاي محیط زیست ، آلودگی خاك است . هرگونه تغییر در ویژگیهاي اجزاي تشکیل دهنده خاك به طوري که استفاده از آن ناممکن گردد آلودگی خاك نامیده می شود . آلودگی خاک باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش رشد و نمو گیاهان و در نهایت منجر به فرسایش خاک و بیابان زایی می شود . بسیاري از آلودگی هاي ایجاد شده در خاك ناشی از تخلیه یا نشت مواد آلی است . مدت هاست مواد نفتی و مشتقات آن در اثر حمل و نقل یا ذخیره سازي موجب آلودگی خاك میشود ، این در حالی است که هر قدر مواد نفتی به عمق بیشتري از خاك نفوذ کند ، رفع آلودگی آن مشکل تر و هزینه آن چندین برابر خواهد بود . هدف از این تحقیق شناسایی انواع آلاینده هاي خاك از جمله فلزات سنگین ، مواد نفتی ، آفت کش ها و آلاینده هاي صنعتی و نیز روش هاي حذف آنها از محیط خاك می باشد .

مقدمه

اسید نیتریک با فرمول شیمیایی HNO3 یک اسید معدنی بسیار خورنده محسوب می‌شود. اکثر فلزات از جمله فولاد در معرض این اسید خورده می‌شوند. از جمله رایج ترین مشکلات انتخاب مواد مربوط می‌شود به انتخاب جنس مخازن نگه‌دارنده اسید نیتریک. به علت غلظت بالای اسید موجود در این مخازن و همچنین ماندگاری بالای اسید در این مخازن انواع خوردگی از جمله خوردگی Pitting اتفاق می‌افتد. این نوع خوردگی مخصوصاً زمانی اتفاق می‌افتد که جنس مخزن از مواد مستعدی چون فولاد زنگ‌نزن انتخاب شود. در صورت استفاده نکردن از بازدارنده‌های شیمیایی قیمت این نوع مخازن به علت جنس مخصوص بسیار گران تمام می‌شود.

الکترود سودربرگ ((Soderberg electrode (self-baked type)

فرایند سودربرگ[1] برای تولید الکترودهای کربنی به صورت درجا[2] در کوره‌های قوس الکتریک بسیار مشهور می‌باشد. در حالت کلی، فرایند سودربرگ نیاز به تولید الکترود در یک مجتمع صنعتی جداگانه را برطرف کرده است،چون در این فرایند الکترود از خمیر الکترود پخته نشده که شامل مواد کربنی و چسب کربن دار می‌باشد به صورت درجا تولید می‌شود [1, 2].

چکیده

هدف و بیان مسأله: سولفات یک آنیون مهم در آب های طبیعی و انتشارات صنعتی مانند فاضلاب­های صنعتی می باشد. غلظت بالای سولفات می­تواند چرخه های طبیعی سولفور را غیرمتعادل کند همچنین وقتی مقادیر اضافه سولفات از طریق برنامه غذایی وارد بدن شود سلامتی آنها را به مخاطره می­اندازد.

مواد و روشها: در این مطالعه کربن ساخته شده از هسته عناب، پوسته گردو و کربن فعال گرانولی به عنوان جاذب به منظور جذب سولفات ازمحلول­های آبی مورداستفاده قرار گرفتند و مقایسه شدند. زمان تماس، pH محلول، غلظت اولیه سولفات در محلول و غلظت جاذب بر میزان جذب بررسی شد.

یافته ها: نتایج حاکی از آن است که جذب سولفات توسط جاذب های مورد استفاده در این پژوهش از مدل ایزوترم لانگمیر به خوبی تبعیت می­کند. بیشترین میزان حذف سولفات، مربوط به کربن فعال تجاری به میزان  mg/g4/6 بود. پس از آن کربن هسته عناب و کربن پوسته گردو به ترتیب حذفی معادل mg/g 9/4 و mg/g 5/4 را از خود نشان داد.

نتیجه گیری: جاذب های طبیعی در این تحقیق، ضایعات کشاورزی می­باشند و خریسد آنها بدون هزینه و یا با هزینه کم انجام می­شود همچنین به دلیل سطح ویژه نسبتاً بالا، در صورت فعال سازی به وسیله عبور گازهای نیتروژن، دی اکسید کربن ، بخار آب و سایر روشها و افزایش سطوح فعال آن می­تواند به یک ماده مؤثر برای حذف سولفات تبدیل شده و جایگزین مناسبی برای کربن فعال شود.

1- آشنایی با تاریخچه کاشی و سرامیک

سفالگری از جمله باستانی‌ترین هنرهای بشری و در واقع سرمنشاء هنر تولید کاشی و سرامیک است که نخستین آثار این هنر در ایران به حدود 10.000 سال قبل از میلاد می‌رسد که به صورت گل نپخته بوده و آثار اولین کوره‌های پخت سفال به حدود 6000 سال قبل از میلاد بر می‌گردد.ادامه پیشرفت در صنعت سفالگری منجر به تغییراتی در روش تولید که شامل تغییر کوره‌ها، اختراع چرخ کوزه‌گری و نیز کیفیت مواد سفالگری نظیر رنگ‌آمیزی و لعاب‌کاری بوده است. زمان آغاز لعاب‌کاری که امکان ضد آب کردن و همچنین نقاشی کردن و زیباسازی ظروف و سفال‌ها و تهیه کاشی را مقدور می‌کرد به حدود 5000 سال پیش می‌رسد.روش و دانش لعاب‌کاری از بابل به نقاط دیگر ایران رواج یافت. بعد از اسلام با تشویق استفاده از ظروف سفالی و سرامیکی به جای ظروف فلزی، طلا و نقره؛ صنعت سفالگری رشد تازه‌ای یافت و از صنعت سفال‌سازی و کاشی‌سازی برای آرایش محراب مسجد، ضد آب کردن دیوار حمام‌ها، ایجاد حوض و آب‌نما و انتقال ظروف و خمره و لوازم و کوزه‌ها همچنین شیب‌بندی بام‌ها استفاده شده است.

 

  • اهمیت فرآوری هیدرو متالورژیکی

فرایندهای استخراج پیرومتالورژیکی شامل روشهای مرسوم تولید فلزات از ذخایر مواد معدنی می باشد. چون در روش پیرومتالورژی دماهای بالایی به کار می رود، کانی با عیار بالا یا کنسانتره غنی باید در دسترس باشد. اگر کانی یا کنسانتره مورد استفاده از درجه خلوص بالایی برخوردار نباشد و میزان ناخالصی های آن زیاد باشد، میزان زیادی از انرژی و حرارت صرف ناخالصی ها خواهد شد و به کمک ذوب به منظور سرباره سازی نیاز می باشد. از طرف دیگر استفاده از کانی با درجه خلوص پایین هزینه های آسیا کردن و تغلیظ مواد را افزایش می دهد. با این ترتیب استفاده از سنگ معدن با عیار پایین فرایند استخراج پیرومتالورژیک را به یک فرایند غیر اقتصادی تبدیل می کند و در این صورت استخراج هیدرو متالورژیکی برای چنین رسوبات کم عیاری می تواند اقتصادی باشد.

اصولا روش شارژ مواد اولیه به داخل کوره قوس الکتریک اینطور است که مواد اولیه بطور مستقیم داخل کوره ریخته می­شود. این روش به این دلیل که مواد اولیه سرد شارژ می­شود و درب کوره در طول شارژ باز می­شود می­تواند علاوه بر کاهش بازدهی فرآیند، مشکلات زیست محیطی را در پی داشته باشد. اگر تدبیری اندیشه شود که اصلا در طول فرآیند درب کوره باز نشود، علاوه بر افزایش راندمان و کاهش مشکلات زیست محیطی، امکان تبدیل شدن واحد تولیدی به واحد نمونه کشوری و حتی بین المللی وجود دارد.

كيفيت يعني آنچه كه رضايت مشتري را جلب كند. بطور كلي كيفيت يعني آنچه كه رضايت مشتري را جلب كرده، او را خوشحال نمايد. چارت کنترلی ابزاری است که می­توان با کمک آن بتوان به راحتی بررسی کرد که آیا فرآیند آنطور که مشتری می­خواهد پیش می­رود یا خیر. یا بهتر؛ فرآیند تحت کنترل هست یا خیر. برای رسم منحنی های کنترلی ابتدا باید چند نمونه که در بهترین شرایط کاری بدست آمده اند تهیه شوند سپس برای آنها میانگین و انحراف معیار بدست آیند و در نهایت با توجه به فرمول­های مربوطه چارتهای کنترلی بر اساس آنها رسم شود. برای فرآیند تولید فرو سیلیس که محصول به طور پیوسته تولید می­شود به فرض در هر ساعت یکبار کوره تخلیه شود، پس در هر چند تخلیه یکبار نمونه گیری شده و مقدار کمیت مورد نظر در چارت علامت گذاری می شود. در نهایت در پایان هر روز مشخص می شود که در چه زمان­هایی فرآیند از کنترل خارج شده است. این ابزار ساده و در عین حال بسیار سودمند، این امکان را به مدیران می­دهد که در مورد فرآیند دید بسیار جامع و دقیقی داشته باشند و پیش­بینی منطقی از آینده فرآیند داشته باشند.

مقدمه

 از گذشته تهیه محصولی با کیفیت بالا مدنظر تمامی صنعتگران بوده و برای رسیدن به این هدف همواره تلاش­های زیادی انجام شده است. مثلا در ساختن خانه و محل سكونت خود و در تشخیص مناسب بودن اسلحه و وسیله دفاعی خود، به نوعی از آن استفاده كرده است. دیری نپایید كه با گسترش پهنه‌ نیازهای آدمی و در پی آن ایجاد بازارهایی جهت داد و ستد كالاها و خدمات، مساله كیفیت و وسعت یافتن بیش از پیش بازارها و كنترل كیفیت مطرح شد و پس از چندی، به عنوان عاملی اساسی و تاثیرگذار در عرصه تولید كالا و ارائه خدمات شناخته شد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم و روی آوردن به تولید انبوه توسط بنگاه‌های اقتصادی مختلف، زمانی كوتاه و به صورتی چشمگیر، كم‌كم زمانی كوتاه به صورتی چشمگیرف زمزمه‌هایی درباره لزوم به كارگیری روش‌های علمی در زمینه كنترل كیفیت به گوش رسید. تاریخچه این دانش كه اكنون چند دهه‌ای بیش نیست كه به عنوان یك حوزه علمی مستقل مطرح شده، گواه آن است كه سرآغاز توسعه و گسترش فعالیت‌های كنترل كیفیت به صورت حاضر در اوایل قرن بیستم بوده است.

زباله یاپسماند ازدیرباز بازندگی انسان همراه بوده وبعلت استعداد بالقوه اش برای فاسدشدن، همواره منبع ومحیط مناسبی برای رشد ونمو انواع موجودات و انتشار آلودگی ها درمحیط زیست بوده است.

در گذشته باتوجه به ساده بودن زندگی ها ونزدیک بودن انسان ها به طبیعت ومصرف همگن با طبیعت، پسماندهای حاصل نیز به راحتی درمحیط زیست قابلیت برگشت وتجزیه را داشتند وآسیبی به محیط زیست نمی رساندند.با توسعه شهرها، افزایش جمعیت، صنعتی شدن جوامع وتغییر الگوهای مصرف ناشی از عرضه موادغذایی درانواع بسته بندی های تهیه شده از مواد مصنوعی، به مرور پسماندهای حاصل از مصرف هم درکمیت و هم درکیفیت رشد کرده ومتنوع گشت و موجب بروز انواع مشکلات و مسائل پیچیده زیست محیطی گردید بطوریکه ازحدود یک قرن پیش کشورهای پیشرفته صنعتی به فکر چاره جویی برآمدند.اولین گامهای مدیریت مواد زائد جامد با سوزاندن زباله وتولید انرژی از آن آغاز گردید.بدین ترتیب اولین کارخانه زباله سوز درسال 1870 درلندن احداث گردید. گرچه از همان سال ها و بتدریج در کشورهای مختلف مقررات ودستورالعمل هایی برای مدیریت پسماندها تدوین شد، لکن کشورهای پیشرفته تحت عنوان قانون فراگیرپسماندها از اوایل دهه 1960نسبت به تصویب و تدوین آن اقدام نمودند، بطوریکه درکشور سوئد اولین قانون زباله درسال 1960و در آلمان درسال1972به تصویب رسید.باتوجه به اهمیت موضوع پسماندها واثرات آن دراقتصادجامعه، قانون زباله در اتحادیه اروپا پس از چندین بارتغییر واصلاح نهایتا در اوایل دهه 1990تحت عنوان"اقتصادگردشی وقانون زباله" به تصویب رسید که براساس برنامه های زمان بندی شده قرار بود تاسال 2010دیگر هیچگونه زباله ای دفن نشود وبدین ترتیب حلقه های تولید ،مصرف وبازیافت را به هم متصل نمایند. (عباسی، سیاوش1383از جزوه مدیریت پسماندها، انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران)

درياچه ارومیه بزرگترين درياچه درون سرزميني و دومين درياچه شورجهان مي باشد و از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و گردشگری حائز اهميت فراوان است. درياچه اروميه و جزاير داخل آن به عنوان پارك ملي درياچه اروميه نامگذاري و تحت حفاظت سازمان محيط زيست قرار گرفته است. ازتالاب هاي بين اللملي استان آذربايجان غربي مي­باشد كه درسال ١٩٧٦ با تصويب دبيرخانه برنامه انسان و كره مسكون به شبكه اندوخته هاي زيست سپهر جهاني پيوسته است. در چند سال اخير به دليل كم توجهي به جنبه­هاي زيست محيطي درياچه اقداماتي صورت گرفته كه سبب ايجاد مسائل مختلفي از قبيل آلوده و شور شدن آب درياچه، از بين رفتن آبزيان(از جمله آرتميا مهمترين موجود اين درياچه)، کاهش مهاجرت پرندگان و در مواردی مسموم شدن پرندگان مهاجر، از بین رفتن زیستگاههای حیات وحش منطقه، کاهش سفرها به منطقه و ...شده است. عمده ترين اين اقدامات عبارتند از احداث جاده میانگذر، کاهش حقابه زیست محیطی دریاچه، سه برابر شدن سطوح زیر کشت منطقه، احداث سدهای بی­رویه صرفا برای کشاورزی، ورود فاضلاب هاي كشاورزي آلوده به انواع مختلف كودهاي شيميائي و... مسائل و مشكلات ناشي از عوامل فوق می­باشند که نهایتا نابودی و خشک شدن دریاچه را سبب می­شوند. در پایان با توجه به نظرات کارشناسانه جهاد کشاورزی به عنوان اصلی­ترین عامل خشکی دریاچه شناسایی شد.

جنگلهای زاگرس در غرب کشور، اکوسیستمهای طبیعی با ارزشی هستند که در آنها تنوع بالایی از گونه های گیاهی و جانوری وجود دارد. متاسفانه این اکوسیستم ها، به دلایل مختلفی از جمله تبدیل اراضی، بهره برداری های بی رویه، چرای دام، آتش سوزی، برداشت چوب و غیره در معرض خطر تخریب قرار گرفته و روز به روز از تعداد و کیفیت گونه های گیاهی و جانوری آن کاسته می­شود. به طوریکه بر اساس منابع موجود امروزه جنگلهای زاگرس و پوشش گیاهی آن که بسیاری از گونه های آن نایاب هم هستد درمعرض خطر نابودی قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی مروری منابع و پژوهش های صورت گرفته در این منطقه مهمترین دلایل تخریب این جنگل ها چوب سوخت، چرای دام، آتش سوزی، توسعه زیر ساختها و پدیده گرد و غبار عنوان شدند. علاوه بر این راهکارهایی از قبیل قرق، استقرار برج های دیدبانی در مناطق حساس به آتش سوزی، تغییر شیوه معیشت مردم، توسعه کشت گیاهان دارویی و مشارکت عمومی مردم را به عنوان مهمترین راهکارهای مقابله با عوامل تخریب معرفی می شوند. بررسیهای صورت گرفته از کتب و مقالات مختلف که درباره جنگل و منطقه زاگرس بوده اند، استخراج شده است.

        1- چکیده

سیلیکون و فروسیلیکون به میزان زیادی در فولادسازی، آلومینیوم سازی و زمینه­‌های الکتریکی کاربرد دارند. سیلیکون و فروسیلیکون به صورت کربوترمیک در کوره های قوس الکتریک تولید می­‌شوند. مهم­‌ترین تفاوت بین تولید سیلیکون و فروسیلیکون وجود و یا عدم وجود آهن در سیستم می­‌باشد. انرژی الکتریکی به وسیله سه الکترود به کوره انتقال داده می­‌شود که به آهستگی حین فرایند مصرف می­‌شوند. در ذوب فروسیلیکون الکترودها معمولا Self-baked یا Soderberg type و در ذوب سیلیکون از نوع Self-baked می­‌باشند. مهم­‌ترین مواد کربنی مورد استفاده در تولید آلیاژهای پر سیلیکون عبارتند از: زغال سنگ، کک، زغال چوب، چیپس چوب و پترولیوم کک که چیپس چوب با توجه به خواص ویژه‌­ای که دارد در همه ترکیبات مواد احیایی استفاده می­‌شود.

یست و یکمین کنفرانس بین المللی آب و هوا از روز دوشنبه، سی ام نوامبر درهای خود را به روی شرکت کنندگان در پاریس باز کرد.

همانند سالهای گذشته، رسیدن به سیاست های جهانی برای کاهش گازهای گلخانه ای و مقابله با گرمایش روز افزون زمین در دستور بیست و یکمین کنفرانس آب و هوا قرار دارد.

بان کی مون در سخنرانی افتتاحیه اجلاس جهانی آب و هوا در پاریس (COP21) تاکید کرد کشورهای توسعه یافته، مسئول کمک و رشد کشورهای کمتر توسعه یافته هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد میانگین دمای زمین تاکنون 1.5 درجه افزایش یافته است و برای جلوگیری از رسیدن این افزایش به 2 درجه، باید اقدام های فوری صورت بگیرد.

برچسب‌ها

علت حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی‌سینای ماهشهر بعد از اطفای حریق مشخص و اعلام می‌شود. اما مهم‌ترین نکته در این حادثه غیبت HSE از حلقه‌های ماموریت - مسئولیت وزارت نفت و معاونت پتروشیمی این وزارتخانه است.

سازمانها به غير از اينكه به طرح يا الگويي براي دستيابي به تعالي سازماني نياز دارند به چار چوب و روشي نيز احتياج داشته باشند تا موقعيت خود را در مسير تعالي شناسايي كنند و براي سرعت دادن به چرخه بهبود اقدام عاجل نمايند تا هر چه سريعتر به موفقيت كه همان برتري رقابتي در جهان امروزي است دست يابند.

ارتباط با ما

آدرس

ایران - تهران - دانشگاه علم و صنعت - دفتر مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه.

تلفن و فکس

77240664 - 021

021 - 77240667

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید