23 فروردين 1395 منتشرشده در مقالات نوشته شده توسط 

چرا مدل تعالی سازمانی؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تعالی سازمان فرصتی است براي انجام فرآیند عارضه یابی (دغدغه یابی و مساله یابیو این فرآیند پایان کار نیست بلکه آغازي است براي پیمودن مسیر تعالی. واحدهایی که با تعریف و اجراي پروژه هاي بهبود سعی در حفظ و تقویت نقاط قوت و اصلاح زمینه هاي قابل بهبود خود را دارند، واحدهاي متعهد به پیمودن مسیر تعالی می باشند.

 

 در آینده دو نوع شرکت وجود خواهد داشت:

آنهائی که کیفیت فراگیر را اجراء کردهاند

و آنهائی که از دور خارج شدهاند.

شما مجبور به اجراء مدیریت کیفیت فراگیر نیستید زیرا

بقاء اجباري نیست.

«ادوراد دمینگ»

چرا تعالی سازمان؟

تغييرات به وجود آمده در اقتصادجهاني و تلاش هاي انجام شده توسط سازمان جهاني ( WTO ) در راستاي جهاني كردن اقتصاد و افزايش رقابت، كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه را به اين باور رسانده است كه براي حضور و بقا در بازارهاي منطقه اي، جهاني و حتي داخلي بايد توان و قابليت رقابت پذيري صنايع و سازمان و سازمان هاي خود را افزايش دهند.

بنابراین تعالی سازمان به منظور:

 • ارتقاء سطح آگاهي و شناخت مصرف كنندگان
 • افزايش هزينه ها و نياز به بهره وري سازماني
 • افزايش سطح تكنولوژي و دانش فني
 • افزايش مسئوليت در قبال محصولات سازمان

امری جدی می باشد.

 

مدل های تعالی سازمان

مدل­هاي تعالي سازماني به عنوان يک ابزار فراگير و با نگرش جامع به تمامي زواياي سازمان ها ، به کمک مديران مي آيند تا آنها را در شناخت دقيق تر سازمان خود ياري کنند 

اين مدل­ها براي سنجش و مقايسه عملکرد سازمان ها نيز به کار مي­روند و ضمن اينکه يک سازمان را قادر مي سازند تا ميزان موفقيت هاي خود را در اجراي برنامه ها در مقاطع زماني مختلف مورد ارزيابي قرار دهد، نقاط قوت و ضعف خود را شناسائي و پروژه هايي را تعريف و به سمت تعالي حرکت نمايد.

مدل هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار، بعنوان ابزارهاي قوي براي سنجش ميزان استقرار سيستم ها در سازمان هاي مختلف به كار گرفته مي شوند.

 

علل استفاده از مدل های تعالی

مهم ترین دلایلی که مدیران را تشویق می کند تا برای ارتقای سازمان و یا شرکت خود از مدل های تعالی استفاده نمایند، عبارتند از:

 

 1. ايجاد ديدي واقعي نسبت به کيفيت انجام کارها
 2. مشخص کردن محل تمرکز تلاش هاي بهبود
 3. جمع آوردن ابتکارات مختلف در يک چارچوب واحد
 4. تشويق توزيع تجارب موفق داخلي و خارجي
 5. فراهم ساختن يک پايه مفهومي توزيع شده و زباني مشترک
 6. شناخت پيشبرنده هاي نتايج کسب و کار
 7. ايجاد تعادل ميان گروه هاي مختلف ذينفعان
 8. تمرکز بر گذشته، حال و آينده

 

مدل تعالی EFQM

 EFQM يك چارچوب و الگوي خود ارزيابي است كه موجب حركت و هدايت فعاليت هاي بهبود مستمر مي‌گردد.

 اگر ما بخواهیم به نتایجی متفاوت دست پیدا کنیم، نیاز داریم تا برخی از کارهایی را که در سازمان انجام می دهیم را تغییر دهیم. این مدل یک چارچوب کلی به منظور دستیابی به نتایج دلخواه معرفی می کند. این مدل کمک می کند تا نقش هر یک از بخش های سازمان که نقش موثری در اجرای استراتژی دارند، مشخص شود.

 

 هرآنچه امروز به عنوان تعالی در نظر گرفته می شود، فردا شرط لازم برای رسیدن به تعالی می باشد. این چرخه بهبود مستمر می باشد.

 

ویژگی های مدل تعالی EFQM

 از مهم ترین ویژگی هایی که برای مدل تعالی EFQM بیان شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 • نشان دادن تصويري واقعي از كيفيت فعاليت هاي سازمان
 • ساماندهي پروژه هاي بهبود در چارچوبي واحد
 • تشويق يادگيري از بهينه كاوي هاي داخلي و خارجي
 • گذر از ” يا “ به ” و “ در دستيابي به نتايج
 • خودارزيابي و ارزيابي شخص ثالث
 • ايجاد تعادل بين ذينفعان مختلف
 • ايجاد زبان مشترك

 

کاربردهای مدل تعالی EFQM

مهم ترین کاربردهایی که برای مدل تعالی EFQM می توان نام برد، عبارتند از:

 • خودارزيابي
 • ارزيابي شخص ثالث
 • بهينه كاوي (Benchmarking)
 • جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني

که از بین آنها خودارزیابی از مهم ترین نتایج و کاربردهای آن می باشد که در ادامه مفصل تر بحث خواهد شد.

 

خودارزیابی

یکی از ارکان اساسی چرخه بهبود که طـی آن همـه بخش هاي سـازمان بـا مشارکت هسته هاي انسانی با انگیزه به اندازه گیري منظم و سیستماتیک وفراگیر توانمندسازها و نتایج عملکرد بر اساس منطـق رادار پرداختـه و هرکس نقش و سهم خود را در فراگرد تعالی و بهبود سازمان دریافته و به آن پایبند می شود.

خودارزیابی یک بازنگري منظم، سیستماتیک و جامع از فعالیت هاي سازمان و نتایج آن بر اساس یک مدل تعالی سازمان مانند مدل EFQM است. فرایند خودارزیابی به سازمان اجازه می دهد بطور شفاف نقاط قوت و نیز حوزه هاي نیازمند بهبود را شناسایی نماید.

چرا خود ارزیابی؟

مزایای خودارزیابی

براي همسـوكـردن اهـداف فـردي و سـازمـاني  و انتقال نگـاه ازكل به جزء

براي تـمركز بر دغدغه هاي اساسي

براي آزاد كردن انرژي هاي انـساني در جهت بـهبود

براي يكپارچه سازي فعاليت هاي بهبود و ايجـاد زبان مشترك گفتگو(Dialogue)

براي شناسايي و تبادل تجربيات موفق در سازمان و الگـو سازي و الگـو بـرداري Benchmarking ))

 

شناسایی نقاط قوت و زمینه هاي قابل بهبود

مشارکت کارکنان کلیه سطوح و واحدها در فرآیند بهبود

ارزیابی منسجم و هماهنگ سازمان در سطح خرد و کلان

شناسایی تجربیات مفید در سازمان و اشاعه آن

تسهیل مقایسه سازمان با دیگر سازمانها با استفاده از مجموعه

اي از معیارهاي فراگیر

هماهنگی و یکپارچگی میان برنامه هاي استراتژیک و عملیاتی

 

 

 
 

 

تفاوت بین خودارزیابی، ممیزی؟

یکی از سوالاتی که اغلب پرسیده می شود "چه تفاوتی بین ارزیابی و ممیزی وجود دارد؟" تفاوت از هرکدام از آنها ناشی می شود!

در ممیزی، ما یک استاندارد داریم و توضیحی درباره اینکه هر فعالیتی باید چگونه انجام شود (معمولا یک فرایند یا روش). ممیزی تجویزی می باشد و این که کارها چطور باید انجام شوند. ممیزها ابتدا فرایند را چک می کنند که آیا مطابق استاندارد می باشد و در مرحله بعد، آیا اپراتورها مطابق استاندارد عمل می کنند؟. بنابراین یک ممیز چک می کند که آیا افراد آنچه که به آنها گفته شده است را انجام می دهند یا خیر.

در ارزیابی هیچ گونه استانداردی وجود ندارد و این خلا با یکسری از مفاهیم و اصول جایگزین شده است که برای ما مدل تعالی EFQM می باشد. مدل تعالی خروجی های مطلوب را برای سازمان توصیف می کند، اما اینکه سازمان چطور به آن دست پیدا کند را مشخص نمی کند؛ تصمیم گیری به طور کاملا بر عهده سازمان می باشد. بنابرین هدف ارزیابی یادگیری می باشد.

در زیر برخی از تفاوت های خود ارزیابی و ممیزی بیان شده است.

ممیزی خودارزیابی
 1. با هدف مقایسه وضعیت شرکت با استاندارد انجام می شود
 2. اغلب موارد توسط ممیزهاي خارجی انجام می شود
 3. تمرکز اصلی در ممیزي، بر انجام فعالیت ها مطابق استاندارد و اقدامات اصلاحی است.
 4. سابقه اي براي سیستم مدیرِیت کیفیت سازمان است
 5. در رابطه با ایجاد انگیزه در پرسنل داراي هدف مشخصی نیست
 1. وضعیت سازمان در مقایسه با معیار هاي مدل مشخص می شود.
 2. توسط کارشناسان داخلی شرکت انجام میشود.
 3. تمرکز اصلی آن بر شناسایی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود می باشد.
 4. در بررسی ها هم به سوابق و هم به برنامه هاي آینده توجه دارد.
 5. در ایجاد انگیزه مشارکت در پرسنل بسیار مفید است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 فروردين 1395 ساعت 12:05

ارتباط با ما

آدرس

ایران - تهران - دانشگاه علم و صنعت - دفتر مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه.

تلفن و فکس

77240664 - 021

021 - 77240667

ایمیل

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید